Nieuwe oogst

  • Zoete kersen : van half juni tot eind juli
  • Zoete eetpruimen : van begin augustus tot half september
  • Lekkere mirabellen : van half augustus tot begin september
  • Frambozen : van half augustus tot begin september
  • Reine Claude-pruimen : van eind augustus tot begin september
  • Lekkere appels : van begin augustus tot half november